SKIS

På den här sidan hittar du information om SKIS-kursen vid Språkcentrum, Helsingfors universitet.

Vad är SKIS?

SKIS-kursen är en kurs i skrivande som är friare till formen än en traditionell skrivkurs, både när det gäller innehåll och tidsschema. På kursen bestämmer studerandena själva både de egna lärandemålen och innehållet i de skrivuppgifter som de vill utföra.

SKIS är en förkortning av ”Självständig kurs i skrivande”.

För vem passar SKIS?

Kursen är lämplig för sådana studerande:

  • som klarar av att arbeta självständigt, men som också är beredda att få och ge respons på sina egna och andras texter
  • som vill fokusera på en speciell aspekt när det gäller skrivande på sitt eget modersmål
  • för vilka en traditionell skrivkurs inte längre är aktuell (dvs. sådana studerande som redan skrivit sin kandidat- eller pro gradu-avhandling.

Hur avlägger du kursen?

På kursen används s.k. flerformsundervisning, vilket innebär att studerandena jobbar i klassrummet, men också via nätet eller i smågrupper med andra studerande. Kursen innehåller 8 timmar kontaktundervisning och 46 timmar eget arbete under en period. I kursen ingår minst en träff med smågruppen, samt två större skrivuppgifter och en reflekterande text. En del av arbetet görs via nätet (Moodle).

Kursplan

Vecka 1:
Kontaktundervisning 2 h: Introduktion
Studenterna gör upp sina kursplaner

Vecka 2:
Kontaktundervisning 3 h
Planerna diskuteras i smågrupperna

Vecka 3–6:
Individuell träff med lärare (1 h)
Träff med smågrupperna (2h)
Individuellt arbete

Vecka 7:
Kontaktundervisning: Kursen avslutas (2 h)

Bild: Mitchell Joyce (Flickr)

css.php