Vad är SKIS?

SKIS-kursen är en kurs i skrivande som är friare till formen än en traditionell skrivkurs, både när det gäller innehåll och tidsschema. På kursen bestämmer studerandena själva både de egna lärandemålen och innehållet i de skrivuppgifter som de vill utföra.

SKIS är en förkortning av ”Självständig kurs i skrivande”.

Självständig kurs i skrivande – SKIS

För vem passar SKIS?

Till framsidan

css.php