För vem passar SKIS?

Kursen är lämplig för sådana studerande:

  • som klarar av att arbeta självständigt, men som också är beredda att få och ge respons på sina egna och andras texter
  • som vill fokusera på en speciell aspekt när det gäller skrivande på sitt eget modersmål
  • för vilka en traditionell skrivkurs inte längre är aktuell (dvs. sådana studerande som redan skrivit sin kandidat- eller pro gradu-avhandling.
  • Hur avlägger du kursen?

    Till framsidan

    css.php