Hur avlägger du kursen?

På kursen används s.k. flerformsundervisning, vilket innebär att studerandena jobbar i klassrummet, men också via nätet eller i smågrupper med andra studerande. Kursen innehåller 8 timmar kontaktundervisning och 46 timmar eget arbete under en period. I kursen ingår minst en träff med smågruppen, samt två större skrivuppgifter och en reflekterande text. En del av arbetet görs via nätet (Moodle).

Kursplan

Vecka 1:
Kontaktundervisning 2 h: Introduktion
Studenterna gör upp sina kursplaner

Vecka 2:
Kontaktundervisning 3 h
Planerna diskuteras i smågrupperna

Vecka 3–6:
Individuell träff med lärare (1 h)
Träff med smågrupperna (2h)
Individuellt arbete

Vecka 7:
Kontaktundervisning: Kursen avslutas (2 h)

SKIS-kurser läsåret 2014–2015

Till framsidan

css.php