Vertaistukea gradunkirjoittajien kurssilta

Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa on vuodesta 2011 lähtien järjestetty pro gradua tekeville opiskelijoille Kirjoittamisen kursseja graduntekijöille (2 op). Kurssin tavoitteena on edistää gradujen valmistumista, auttaa opiskelijoita kehittämään työskentelytapojaan sekä tarjota vertaistukea. Kurssit käynnisti äidinkielen yliopisto-opettaja Kimmo Svinhufvud, ja niillä hyödynnetään hänen kehittämäänsä materiaalia, joka on saatavilla myös Gradutakuu-kirjasta. Kursseja järjestetään vuosittain niin suomeksi kuin ruotsiksi, ja niiden esittely löytyy täältä.

Usein opiskelijat pakertavat graduaan yksin kirjastossa tai kotona tietokoneen ääressä, eikä sosiaalista tukea kirjoittamiselle ole välttämättä riittävästi tarjolla graduohjaajan tuen lisäksi. Gradukurssilla opiskelija työskentelevät vertaispienryhmissä, joissa viikoittain asetetaan tavoitteita kirjoittamiselle sekä raportoidaan niiden toteutumisesta, ratkaistaan mahdollisia ongelmia ja annetaan palautetta teksteistä. Kurssin tavoitteena onkin tehdä gradun kirjoitusprosessista näkyvä ja yhteisesti jaettu.

Tämä lukuvuonna selvitin hieman tarkemmin sitä, millaista tukea opiskelijat kokevat kurssin vertaistyöskentelystä saavansa. Keräsin aineistoa yhden itse vetämäni ryhmän opiskelijoilta. Heidän oppimispäiväkirjoistaan nousi esille seuraavia teemoja:

Haasteiden ja vaikeuksien jakaminen

Ryhmäläisten kanssa oli helppo jakaa asioita, joita olisi monessa muussa tilanteessa haastavaa ottaa esille. Ilmapiiri oli todella hyvä ja ryhmäläiset keskenään tasavertaisessa asemassa.

En oikeastaan odottanut kovin paljoa [ryhmätyöskentelyltä] ennen kurssin alkua, mutta nyt huomaan, että on siitä ollut apua. Muillakin on ongelmia! En olekaan yksin tässä maailmassa, jolle gradun kirjoittaminen on haastavaa.

Voimaantuminen

Vertaisryhmätyöskentely on antanut minulle motivaatiota ja varmuuden siitä, että kyllä minäkin tähän pystyn. Ryhmän antamien kommenttien kuunteleminen on auttanut saamaan gradun mittasuhteisiinsa ja olen oppinut pilkkomaan gradua ja tekemään realistia tavoitteita.

Ryhmän alussa puhuin aivan liikaa. On ollut ilo kuunnella toisia ja samalla oppia heiltä tärkeitä asioita. On ollut hyvä huomata gradun olevan myös tunnetta eikä vain rationaalinen prosessi.

Monitieteisyys vahvuutena

Kurssin osallistujat ovat eri tieteenaloilta, ja pienryhmissäkin on useimmiten monen alan
opiskelijoita. Suurimmalle osalle opiskelijoista keskustelut ja toisen alan graduprosesseihin tutustuminen ovat olleet avartavia:

Ryhmän jäsenten heterogeenisyys antoi mahdollisuuden nähdä erilaisia metodeja sekä menetelmiä, mitä ei aikaisemmin ollut ajatellut. Myös kaikkien henkilökohtaiset tavat lähestyä omia gradujaan antoi vinkkejä oman työskentelyn tehostamiseksi sekä
monipuolistamiseksi.

Palautteen saaminen

Erityisen hyödyllistä mielestäni pienryhmätyöskentelyssä oli vertaispalautteen anto ja saanti graduteksteistä.

Palautetta kirjoittamisesta ja suunnitelmistani olen saanut vain tällä kurssilla, ja olen kokenut sen hyvin tärkeäksi.

Tekstin luetuttaminen juuri eri oppiaineiden kuin omansa edustajalle on varmasti madaltanut kynnystä tulla sitten aikanaan luetuttamaan sitä omallakin ohjaajalla.

 Kaiken kaikkiaan gradukurssin pienryhmätyöskentely näyttää siis antavan opiskelijoille voimia graduntekoon, lisäävän motivaatiota ja myös vauhdittavan kirjoittamista. Vertaisryhmätyöskentelyssä voi toki myös olla ongelmia, jotka liittyvät opiskelijoiden kiireisiin aikatauluihin ja ryhmädynamiikkaan. Onneksi nämä vaikuttavat olevan melko harvinaisia. Suurimmalle osalle opiskelijoista ryhmän tarjoama yhteisöllinen tuki on ollut korvaamattoman arvokasta, erityisesti jos oman laitoksen kirjoittamistuki on vähäistä. Osa opiskelijoista onkin jatkanut kurssin jälkeen vertaistyöskentelyä sopimalla kirjoittamistreffejä ja gradukahveja tai perustamalla oman alan opiskelijoiden graduryhmän kirjoittamisen tueksi.

Ensi lukuvuonna Kielikeskus järjestää myös jälleen niin syys- kuin kevätlukukaudella Kirjoittamisen kurssin graduntekijöille (Web oodi -koodi 99198).

 

Marja Suojala

äidinkielen (suomi) yliopisto-opettaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

css.php