OMA

Tämä sivu sisältää tietoa Helsingin yliopiston Kielikeskuksen järjestämistä Kirjoittamisen OMA-kursseista.

Mikä OMA-kurssi on?

OMA-kurssi on kirjoittamisen kurssi, joka tarjoaa tavanomaista kirjoittamisen kurssia enemmän vapautta sekä sisällön että aikataulun suhteen. Kurssilla opiskelija määrittelee itse omat tavoitteensa sekä teemat, joihin hän haluaa paneutua.

OMA-lyhenne tulee sanoista ”opiskelua monimuotoisesti ja autonomisesti”.

Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa toteutetaan vuosittain OMA-kursseina akateemisten tekstitaitojen ryhmiä. Lukuvuonna 2018 – 2019 ryhmiä järjestetään esimerkiksi biotieteellisen, maatalous-metsätieteellisen, oikeustieteellisen, teologisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoille.

Kursseille ilmoittaudutaan normaalisti WebOodin kautta Kielikeskuksen ilmoittautumisviikoilla.

Kenelle OMA-kurssi sopii?

OMA-kurssi soveltuu erityisesti

  • opiskelijoille, jotka kykenevät itsenäiseen työskentelyyn, mutta ovat valmiita myös työskentelemään ryhmässä tekstien parissa
  • opiskelijoille, jotka haluavat esimerkiksi panostaa johonkin asiaan, joka on heille erityisen vaikea äidinkielellä kirjoittamisessa
  • opiskelijoille, joille tavanomainen äidinkielen kurssi ei enää ole ajankohtainen (esim. gradu on jo valmis ja tarpeet ovat työelämässä).

OMA-kurssin toteutus

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena. Se sisältää 6 – 8 tuntia kontaktiopetusta ja 46 – 48 tuntia itsenäistä työskentelyä yhden periodin aikana. Itsenäiseen työskentelyyn sisältyy pakollinen pienryhmätapaaminen ja laajahkoja kirjoitustehtäviä. Osa kurssityöskentelystä voidaan toteuttaa verkko-opetuksena.

Esimerkki kurssin toteutussuunnitelmasta:

viikko 1:
Lähitapaaminen: Kurssin aloitus (2 h)
Oppimistavoitteiden määritteleminen
Työskentelysuunnitelmien laatiminen

viikko 2:
Lähitapaaminen: Työskentelysuunnitelmien käsittely (2 – 3 h)
Muokattu työskentelysuunnitelma Moodleen

viikot 3-6:
Yksilötapaaminen opettajan kanssa (1/2 h)
Pienryhmätapaaminen (2 h)
Itsenäistä työskentelyä: 2 kirjoitustehtävää + reflektoiva osio (esim. oppimispäiväkirja)

viikko 7:
Lähitapaaminen: Kurssin päätäntä (2 h)

Kuva: jeffrey james pacres (Flickr)

css.php