OMA-kurssin toteutus

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena. Se sisältää 6 – 8 tuntia kontaktiopetusta ja 46 – 48 tuntia itsenäistä työskentelyä yhden periodin aikana. Itsenäiseen työskentelyyn sisältyy pakollinen pienryhmätapaaminen ja laajahkoja kirjoitustehtäviä. Osa kurssityöskentelystä voidaan toteuttaa verkko-opetuksena.

Esimerkki kurssin toteutussuunnitelmasta:

viikko 1:
Lähitapaaminen: Kurssin aloitus (2 h)
Oppimistavoitteiden määritteleminen
Työskentelysuunnitelmien laatiminen

viikko 2:
Lähitapaaminen: Työskentelysuunnitelmien käsittely (2 – 3 h)
Muokattu työskentelysuunnitelma Moodleen

viikot 3-6:
Yksilötapaaminen opettajan kanssa (1/2 h)
Pienryhmätapaaminen (2 h)
Itsenäistä työskentelyä: 2 kirjoitustehtävää + reflektoiva osio (esim. oppimispäiväkirja)

viikko 7:
Lähitapaaminen: Kurssin päätäntä (2 h)

Palaa alkuun

css.php