Kielikeskuksen äidinkielen ja viestinnän opintokokonaisuus (suomi), 15 op

Tiesitkö, että Helsingin yliopiston kielikeskuksessa voit suorittaa opintokokonaisuuksia kieli- ja viestintäopinnoista? Äidinkielen ja viestinnän opintokokonaisuuden tavoitteena on kehittää kirjoittamisen taitoja sekä vahvistaa ja monipuolistaa viestintäosaamista. Voit esimerkiksi mainita opintokokonaisuudesta CV:ssäsi, jolloin saat todennettua osaamistasi työnhakutilanteessa. 

Äidinkielen ja viestinnän opintokokonaisuus vastaa työelämän tarpeisiin 

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen mainitaan usein yhdeksi tärkeimmistä tulevaisuuden työelämätaidoista. Lähes kaikissa työtehtävissä toimitaan ryhmässä, neuvotellaan, verkostoidutaan ja viestitään kirjoittamalla. Mitä, jos tähän kaikkeen saisi lisää valmiuksia jo yliopisto-opinnoissa? Olisivatko yhteistyö, viestintä ja vuorovaikutus sujuvampia? 

Äidinkielen ja viestinnän opintokokonaisuus on suunniteltu vahvistamaan työelämätaitoja. Saat valmiuksia esimerkiksi tieteen yleistajuistamiseen, tekstinhuoltoon, esiintymiseen ja tiimiviestintään. Voit rakentaa opintokokonaisuuden itsellesi sopivaksi sisällyttämällä siihen suomenkielisiä puhe- ja kirjoitusviestinnän kursseja.  

Miten toimin? 

Ota yhteyttä äidinkielen ja viestinnän opintokokonaisuuden vastuuopettajaan Maiju Rantaan (maiju.ranta@helsinki.fi). Maijun kanssa suunnittelette opintokokonaisuuden rakentumisen ja katsotte sinua kiinnostavat kurssit Helsingin yliopiston kielikeskuksen opetustarjonnasta.  

Voit myös sisällyttää opintokokonaisuuteen muita suomalaisissa yliopistoissa suoritettuja suomenkielisiä kirjoittamisen, viestinnän ja puheviestinnän kursseja. Hyväksiluvuista on kuitenkin keskusteltava ensin Maijun kanssa. 

Mitä kursseja on tarjolla? 

Helsingin yliopiston kielikeskuksessa on tarjolla seuraavat opintokokonaisuuteen sijoitettavat kurssit:

Ohjelmassa lukuvuonna 2021–2022

 • Asiantuntijan kirjoittaminen (suomi), 2 op  
 • Kielen- ja tekstinhuoltoa (suomi), 2 op 
 • Työelämän tiimiviestintätaidot (suomi), 2 op  
 • Työelämän verkostoitumistaidot (suomi), 2 op  

Ohjelmassa myöhemmin

 • Tieteen popularisointi -tekstityöpaja (suomi), 2 op 
 • Kirjoittamisen kurssi graduntekijöille (suomi), 2 op 
 • Kirjoittamisen kurssi väitöskirjantekijöille (suomi), 2 op 
 • Työelämän esiintymistaidot (suomi), 2 op 
 • Kuunteleminen ja läsnäolo työelämän vuorovaikutuksessa (suomi), 2 op 
 • Äänenkäyttö puhetyössä (suomi), 2 op 
 • Vuorovaikutus ja tekstitaidot työelämässä -projekti (suomi), 3 op 
 • Työelämän viestintää suomeksi (CEFR C1), 2 op 

Kaikkia opintokokonaisuuteen sijoitettavia kursseja ei ole tarjolla joka vuosi. Mutta ei hätää, voit hajauttaa opintokokonaisuuden suorittamisen usealle lukuvuodelle! 

Tutustu opintokokonaisuuteen (KK-AIOK15) tarkemmin osoitteessa https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/kielikeskuksen-aidinkielen-ja-viestinnan-opintokokonaisuus-suomi 

Opintokokonaisuus on avoin Helsingin yliopiston opiskelijoille.  

Kuva: HY, Ari Aalto

css.php