SKIS-kurser läsåret 2015–2016

Läsåret 2015 – 2016 går en SKIS-kurs i period 2. Kursen är öppen för alla svenskspråkiga studerande vid HU.

99685 Självständig kurs i skrivande – SKIS (svenska), 2 sp

torsdag 12.11 kl. 14-16
fre. 27.11 kl. 13-15
fre. 4.12 kl. 13-15

Kursen går i Vik. Anmäl dig via WebOodi.

Till framsidan